top of page

Edmond ima svoj Rateshopper.

Rate shopper je dio Edmonda. Korisnik može raditi analize tržišta od prikaza usporedbe s konkurentskim setom do analize kretanja cijena za sve hotele na tržištu. Za rate shopper, kao i za naprednu analitiku, pratimo logiku da se sve informacije nalaze u Edmondu pa nema potrebe pristupati drugim bazama ili raditi u više aplikacija istovremeno.

RateShopper

Edmond prati kretanja tržišta.

Promjene kretanja na tržištu mogu tražiti brzu prilagodbu prodajnih uvjeta. Edmond ima ugrađen rate shopper tool koji stalno istražuje tržište. Korisnik sam odabire filtere odnosno postavlja kriterije usporedbe hotela kao: tipovi soba se najviše prodaju ili postižu najviše cijene u destinaciji, usporedba po tipu usluga, long stay popusta, cancellation policy.

Edmond prati konkurenciju.

Edmond radi standardizirane izvještaje usporedba performansi pojedinačnog hotela s konkurentskim setom hotela. Edmond zatim kontinuirano prati promjene kod konkurencije i ažurira izvještaje. Korisnik u bilo kojem trenutku može usporediti svoje performanse s konkurencijom na bazi cijene ili drugih parametara.

Konkurentski set.

Prvi korak je definiranje hotela ili kampova ili smještaja drugog tipa koje smatramo konkurentskim setom za naš hotel ili kamp. Potrebno je objektivno odrediti hotele za usporedbu kako bi imali realan prikaz i eventualno mogli prilagođavati svoj prodajni plan.

Edmond prati kretanja tržišta.

Promjene kretanja na tržištu mogu tražiti brzu prilagodbu prodajnih uvjeta. Edmond ima ugrađen rate shopper tool koji stalno istražuje tržište. Korisnik sam odabire filtere odnosno postavlja kriterije usporedbe hotela kao: tipovi soba se najviše prodaju ili postižu najviše cijene u destinaciji, usporedba po tipu usluga, long stay popusta, cancellation policy.

Edmond prati konkurenciju.

Edmond radi standardizirane izvještaje usporedba performansi pojedinačnog hotela s konkurentskim setom hotela. Edmond zatim kontinuirano prati promjene kod konkurencije i ažurira izvještaje. Korisnik u bilo kojem trenutku može usporediti svoje performanse s konkurencijom na bazi cijene ili drugih parametara.

Konkurentski set.

Prvi korak je definiranje hotela ili kampova ili smještaja drugog tipa koje smatramo konkurentskim setom za naš hotel ili kamp. Potrebno je objektivno odrediti hotele za usporedbu kako bi imali realan prikaz i eventualno mogli prilagođavati svoj prodajni plan.

bottom of page